Suchá odběrová tyčinka pro obecné použití

  • Sterilní tyčinka ve zkumavce pro primární odběr bakteriálních vzorků
  • Odpovídá třídě Class IIa Medical Device Directive 93/42/EEC (pro krátkodobé invazivní použití)
  • Certifikované použití pro PCR - bez RNáz a DNáz
  • Štítek pro popis s datem exspirace přetažený přes víčko brání nežádoucí manipulaci
  • Plastová tyčinka se standardní hlavičkou z hedvábí