Sterilní ultračistá voda pro použití v citlivých molekulárně biologických aplikacích

CAS: 7732-18-5 Vzorec: H2O

  • Speciálně čištěná voda, jejíž čistota převyšuje čistotu demineralizované a destilované vody
  • Rozdíl oproti kvalitě destilované či demineralizované vody je patrný z elektrické vodivosti ultračisté vody ≤0,075 μS/cm
  • Vhodná pro PCR, RT-PCR, syntézu cDNA či sekvenování
  • Bez nukleáz, proteáz, DNA a RNA