Pro odčerpávání neagresivních plynů a par zbavených nečistot

  • Použití jako vývěva nebo jako kompresor pro laboratorní či provozní aplikace
  • Určená k nepřetržitému čerpání uzavřených objemů, přičemž není povoleno sání delší jak 5 minut při tlaku vyšším než 1 kPa
  • Nasávaný vzduch musí být suchý a nesmí obsahovat mechanické nečistoty, agresivní plyny a páry