ze starčeku přímětníka (Senecio jacobea)

Vzorec: C18H23NO7