pro elektronovou mikroskopii

  • Kapsle z tvrdé želatiny
  • Vysoký Bloomův index: 200-260 g