Sada pro zesílení imunochemických detekčních signálů na blotovacích membránách a při ELISA

  • Set pro účinné zesílení detekčních signálů s velmi jednoduchou aplikací
  • Zesiluje reakce antigen/protilátka v různých analýzách, jako je Western blotting, dot blotting a ELISA
  • Může výrazně zvýšit detekci slabě imunoreaktivních a málo početných cílových proteinů
  • Velmi dobře kompatibilní se všemi běžnými druhy blotovacích membrán
  • Zvýšení signálu závisí na několika parametrech, jako je např. konkrétní pár antigen/protilátka, konkrétní detekční enzym či zvolený substrát
  • Ve většině případů je síla signálu přibližně 5 až 10krát vyšší než při použití samotného substrátu
  • Jedna sada po 250 ml stačí pro optimalizaci přibližně 25 minigelových blotů
  • Zesilovač Western/ELISA-1 zesiluje reakci mezi antigeny a odpovídajícími primárními protilátkami
  • Zesilovač Western/ELISA-2 zvyšuje vazbu sekundárních protilátek v různých imunoanalyzách a je doporučován pro provádění testů s jednou značenou protilátkou