Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství

CAS: 9012-36-6

  • Pro preparativní DNA/RNA elektroforézu
  • Všeobecně použitelná pro všechny rutinní molekulárně biologické metody
  • Nízká vazba ethidium bromidu na gel
  • Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz, neváže DNA