Agarózové gely

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
R_HP67_1_4420.jpg

AGARÓZA - TABLETY Roti®garose

Standardní agaróza s nízkou hodnotou EEO v praktické formě tablet

Detail
R_T846_1_3902.jpg

AGARÓZA BROAD RANGE Roti®garose

Agaróza pro dělení DNA fragmentů v rozsahu od 200 bp do 40 kb, BioScience-Grade

Detail
R_63521_2378.jpg

AGARÓZA GTQ Roti®garose

Agaróza v kvalitě pro genetické inženýrství

Detail
R_12971_2380.jpg

AGARÓZA HIGH RESOLUTION Roti®garose

Agaróza pro vysoké rozlišení PCR produktů a fragmentů DNA v rozsahu 50-10 000 bp

Detail
R_HP30_1_3545.jpg

AGARÓZA HR-PLUS Roti®garose

Standardní agaróza pro optimální separaci fragmentů nukleových kyselin v rozsahu 100 až 3 000 bp

Detail
R_HP31_1_3108.jpg

AGARÓZA LM/PCR Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání a vysokou rozlišovací schopností, vhodná pro genové inženýrství

Detail
R_63511_2379.jpg

AGARÓZA LOW MELT Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání 65,5 °C

Detail

AGARÓZA MEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza se střední hodnotou EEO

Detail
R_22671_2381.jpg

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

Detail
R_3771_1_2674.jpg

AGARÓZA PULSED-FIELD Roti®garose

Agaróza určená pro dělení dlouhých fragmentů a pro pulzní gelovou elektroforézu (PFGE)

Detail
R_38101_182506_4344.jpg

AGARÓZA Standard Roti®garose

Agaróza pro rutinní agarózové gely, laboratorní praktika a standardní analýzy

Detail
R_HP45_1_3981.jpg

AGARÓZA SUPER LM Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání pro kapilární elektroforézu a "in-gel" postupy

Detail

DNA sekvenční gel ROTIPHORESE®

DNA-sekvenční systém pro elektroforézu

Detail
R_14311_3801.jpg

DNA sekvenační kit ROTIPHORESE®

Sada roztoků pro přípravu gelu pro produkty sekvenační reakce

Detail
R_01842_3803.jpg

SYNERGELTM

Modifikovaný polysacharidový přídavek k agaróze pro přípravu elektroforetických gelů

Detail
AG09_191303_7301.jpg

Netoxická barviva MIDORIGREEN Advance, Direct a Xtra | NIPPON Genetics

Netoxická alternativa k ethidium bromidu a jiným škodlivým barvivům, která umožňuje detekci i pod viditelným světlem.

Detail
Agarose FastGene.PNG
Novinka

Agaróza FastGene® | NIPPON Genetics

Agaróza v prášku nebo v tabletách pro DNA/RNA elektroforézu

Detail