Agaróza s nízkou teplotou tání a vysokou rozlišovací schopností, vhodná pro genové inženýrství

CAS: 9012-36-6

  • Pro jemné rozlišení fragmentů od 50 do 1 500 bp
  • Ideální pro analýzu a přenos (zpětné získání) PCR produktů a fragmentů získaných restrikčním štěpením
  • Agaróza vhodná pro přímé enzymatické reakce nukleových kyselin v tekutém gelu ("in-gel" reakce)
  • Nízké pozadí, použitelná pro všechny standardní metody barvení nukleových kyselin
  • Nízkoviskozní agaróza, doporučená pracovní koncentrace je 3 až 6 % - při 2% a nižší koncentraci je gel křehký
  • Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz