Standardní agaróza pro optimální separaci fragmentů nukleových kyselin v rozsahu 100 až 3 000 bp

CAS: 9012-36-6

  • Mimořádná separační efektivita a vysoká pevnost gelů až do koncentrace 3% agarózy
  • Velmi dobře použitelná pro analýzu produktů PCR reakce, fragmentů získaných restrikčním štěpením a pro přenos blotováním
  • Nízké pozadí, použitelná pro všechny standardní metody barvení nukleových kyselin
  • Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz