Agaróza s nízkou teplotou tání 65,5 °C

CAS: 9012-36-6

  • Umožňuje snadné získání nukleových kyselin a proteinových fragmentů po elektroforéze
  • Vhodná pro enzymatické reakce v tekuté agaróze ("in-gel" reakce)
  • Během ohřevu na teplotu tání gelu nedochází k jeho denaturaci
  • Stabilní během autoklávování - použitelná pro rostlinné a živočišné buněčné kultury
  • Vysoce transparentní agaróza s velmi nízkou vlastní fluorescencí, mimořádně vhodná pro zvlášt čiré gely
  • Ideální pro imobilizaci mikroorganismů a virologické plakové studie
  • Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz