Agaróza s nízkou teplotou tání pro kapilární elektroforézu a "in-gel" postupy

CAS: 9012-36-6

  • Agaróza pro jemné rozlišení fragmentů nad 1000 bp
  • Určená pro analýzu dlouhých PCR produktů, nebo jiných dlouhých fragmentů jako jsou vektory a pod.
  • Ideální pro "in-gel" aplikace, klonování tkáňových buněčných kultur a virologické plakové studie
  • Nízké pozadí, použitelná pro všechny standardní metody barvení nukleových kyselin
  • Menší pevnost gelu ve srovnání s Agarózou Low Melt. Doporučuje se používat koncentrace vyšší než 1 % agarózy