Standardní agaróza s nízkou hodnotou EEO v praktické formě tablet

CAS: 9012-36-6

  • Snadno použitelné tablety pro reprodukovatelnou tvorbu konstantně pevných gelů
  • Agaróza vhodná pro rutinní analýzy a pro dělení PCR produktů větších než 300 bp
  • Tvoří velmi pevné gely, lze je použít v koncentraci od 0,5 do 2,5 %
  • Použitelná se všemi standardními pufry a metodami barvení nukleových kyselin
  • Neobsahuje detekovatelnou aktivitu Dnáz a Rnáz