β-Laktamové antibiotikum, inhibuje biosyntézu buněčných stěn v rostoucích bakteriích

CAS: 69-52-3 Vzorec: C16H18N3NaO4S

  • Inhibuje syntézu buněčných stěn rostoucích bakterií
  • Rozpuštěný Ampicilin ztrácí přibližně 65% své aktivity po sedmi dnech při +4 °C