BENZALDEHYD

aldehyd kyseliny benzoové, benzenkarbaldehyd

CAS: 100-52-7 Vzorec: C7H6O

Technické parametry

Molekulová hmotnost 106,12
Hustota 1,05 g·cm-3
Bezp. věty (GHS) H302

Objednávková tabulka

 • Čistota: čistý
  • Balení: 1 l
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo B 01301
   Dokumenty
   Počet kusů
   Cena bez DPH 892,00 Kč
   Vaše cena
 • Čistota: min 99 %, p.a.
  • Balení: 1 l
   Dostupnost 3 až 4 týdny
   Katalogové číslo B 01101
   Dokumenty
   Počet kusů
   Cena bez DPH 979,00 Kč
   Vaše cena
Čistota Balení Dostupnost Katalogové číslo Dokumenty Cena bez DPH
čistý 1 l do týdne B 01301 892,00 Kč
min 99 %, p.a. 1 l 3 až 4 týdny B 01101 979,00 Kč

Objednávková tabulka

 • Čistota: min 99,5 %, pro syntézu
  • Balení: 100 ml
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.4372.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 438,00 Kč
   Vaše cena
  • Balení: 500 ml
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.4372.2
   Počet kusů
   Cena bez DPH 740,00 Kč
   Vaše cena
  • Balení: 1 l
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.4372.3
   Počet kusů
   Cena bez DPH 942,00 Kč
   Vaše cena
  • Balení: 2,5 l
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.4372.4
   Počet kusů
   Cena bez DPH 1 761,00 Kč
   Vaše cena
 • Čistota: ROTICHROM® Pracovní standard
  • Balení: 100 mg
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.NC01.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 7 840,00 Kč
   Vaše cena
 • Čistota: ROTI®STAR Primární standard
  • Balení: 100 mg
   Dostupnost 3 až 4 týdny
   Katalogové číslo R.NE01.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 23 910,00 Kč
   Vaše cena
Čistota Balení Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
min 99,5 %, pro syntézu 100 ml do týdne R.4372.1 438,00 Kč
min 99,5 %, pro syntézu 500 ml do týdne R.4372.2 740,00 Kč
min 99,5 %, pro syntézu 1 l do týdne R.4372.3 942,00 Kč
min 99,5 %, pro syntézu 2,5 l do týdne R.4372.4 1 761,00 Kč
ROTICHROM® Pracovní standard 100 mg do týdne R.NC01.1 7 840,00 Kč
ROTI®STAR Primární standard 100 mg 3 až 4 týdny R.NE01.1 23 910,00 Kč
Zobrazit varianty a příslušenství