Jednoparametrové kapesní LED kolorimetry pro stanovení obsahu amoniaku a amonných iontů ve vodě

  • Tři modely - pro stanovení nízkých, středních a vysokých koncentrací amonného dusíku
  • Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
  • Přesnější alternativa k chemickým testovacích kitům, poskytují okamžité výsledky
  • LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii
  • Upravená kolorimetrická Nesslerova metoda využívající tvorbu žlutého odstínu roztoku
  • Použití pro kontrolu kvality vody, akvaristiku a ochranu životního prostředí