Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení chloridů v pitné vodě

  • Ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
  • Přesnější alternativa k chemickým testovacích kitům, poskytují okamžité výsledky
  • LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinosti šetří baterii
  • Upravená kolorimetrická metoda využívající reakci s thiokyanátem rtuťnatým
  • Použití pro akvaristiku a vodohospodářství