Cytostatika aneb když léky proti rakovině způsobují rakovinu, a jak se správně chránit

Autor: RNDr. Lucie Řežábková, produktový specialista Uveřejněno: 13.05.2021

Nejvíce ohroženi jsou ti pracovníci, kteří jsou vystaveni dlouhodobému působení stopového množství cytostatik, a to převážně v důsledku kontaminace pracovního prostředí.

Cytostatika se v posledních desetiletích stala nedílnou chemoterapeutickou součástí léčby rakoviny. Jejich význam spočívá v inhibici množení rychle se dělících buněk nádoru [1]. Ovšem cytostatika si nevybírají. Neselektivně a bez okolků cílí na všechny rychle proliferující buňky, bohužel i na ty zdravé.


Za rizikové je považováno už pouhé zacházení s cytostatiky. V ohrožení tedy nejsou jen pacienti, ale také laboranti, kteří je připravují, zdravotnický personál, a to převážně sestřičky, které tyto látky aplikují, pracovníci manipulující s cytostatiky na příjmu léčiv, ve skladech, a v neposlední řadě také sanitační tým zajišťující úklid laboratoří či hygienického zázemí pacientů onkologických klinik.


Nejvíce ohroženi jsou ti pracovníci, kteří jsou vystaveni dlouhodobému působení stopového množství cytostatik, a to převážně v důsledku kontaminace pracovního prostředí. V takovém případě dochází k pomalým genetickým změnám vedoucím k poškození buněčné DNA a vzniku genetických mutací. Tento patologický proces může mít negativní vliv na kontrolní mechanizmy buněčné proliferace, což může vyústit až nádorovým onemocněním. Kromě výše popsané kancerogeneze a genotoxicity byla popsána také vývojová toxicita u těhotných žen, kdy cytostatika cílí přímo na rychle se dělící buňky plodu, anebo reprodukční toxicita, kde dochází k ovlivnění plodnosti organismu. [2]


Osobní ochrana a bezpečná manipulace s cytostatiky

Jak již bylo zmíněno, rizikovými faktory pro rozvoj patologických procesů jsou toxicita daného chemoterapeutika, frekvence a doba vystavení organizmu této látce. Je tedy důležité, aby každý pracovník dbal předpisů daného zařízení a používal k tomu určené přístrojové vybavení a ochranné oděvy.
Klíčovou ochrannou pomůckou jsou beze sporu rukavice, které hrají zásadní roli při manipulaci s cytostatiky. Pro tyto účely by se měly používat speciální chemoprotektivní rukavice, u kterých byla testována doba penetrace a permeace určitého cytostatika skrz materiál. Důraz je kladen především na co nejnižší úroveň AQL (akceptovatelná úroveň kvality), jejíž hodnota ukazuje na pórovitost materiálu, a tedy možnost průniku k pokožce. Nejlépe v tomto testování obstály zesílené rukavice z nitrilu a neoprenu, naopak nejnižší odolnost vykazují latex a vinyl. Neméně důležitou roli hraje také délka rukavic, která by dle doporučení neměla být kratší než 28 cm. [3]

A takové jednorázové rukavice v naší nabídce najdete. Jedná se o oranžové SHIELDSKIN™ ORANGE NITRILE™, jsou přímo určeny pro použití v prostředí s biologickými riziky a jsou testovány na odolnost proti cytostatikům. Jsou vyráběny ve dvou délkách 26 a 30 cm. Ochrání vás dokonale. A podívat se na ně můžete v našem e-shopu.

Do 30. 6. v akci ke kartonu přidáme dvě krabičky zdarma jako dárek. Pošleme i vzorky, pokud si je budete chtít nejprve vyzkoušet. Napište nám na marketing@p-lab.cz

_____________________________________________________________________________________________

Zdroje:
[1] Web České onkologické společnosti ČLS JEP: Chemoterapie neboli léčba cytostatiky, http://www.linkos.cz/pacienti/lecba/f_chemo.php
[2] Masarykův onkologický ústav, https://www.mou.cz/co-jsou-cytostatika/t4332
[3] Nick Gardner, HANDLING OF CYTOTOXIC DRUGS, https://www.shieldscientific.com/include/USER_FileUpload/files/Press%20Release/AMH-handlingcytodrugs-april2011.pdf