96jamková nesterilní destička s povrchem jamek optimalizovaným pro immobilizaci hydrofilních molekul

  • Destičky se silně hydrofilním povrchem s vysokou afinitou k molekulám které obsahují převážně hydrofilní oblasti
  • Ideální pro vazbu biomolekul jako jsou glykoproteiny a peptidy, protilátky s převážně hydrofilními oblastmi a nukleové kyseliny
  • Vhodné také pro homogenní testy s hydrofobními molekulami, které zůstávají v roztoku
  • Alternativa k destíčkám imunoGradeTM pro heterogení "solid phase" imunoeseje
  • Standardní modrý alfanumerický popis jamek pro jednoznačnou identifikaci každé jamky
  • Destičky se zaobleným tvarem dna jsou ideální pro imunoeseje, ve kterých optické měření a intenzivní míchání jsou klíčové faktory ovlivňující přesnost testovaných výsledků
  • Necytotoxická destička bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů, nesterilní