Modifikovaná High Yield Hot Start verze termostabilní rekombinantní DNA polymerázy pro PCR z bakterie Thermus aquaticus

  • Doporučeno pro všechny vysoce specifické PCR aplikace s vysokými výtěžky (a případně krátkou dobou cyklu), pro všechny "Taq-based" protokoly
  • Kombinuje skvělé výtěžky High Yield Taq polymerázy s protilátkovou inhibicí polymerázy pro vysoce specifické amplifikace bez tvorby nežádoucích vedlejších produktů
  • Hot start verze obsahuje protilátky inhibující DNA polymerázu. Pro aktivaci DNA polymerázy je nutná počáteční denaturační reakce, při které dochází k uvolnění protilátek
  • Amplifikace až 3 kbp dlouhých PCR produktů (až 5 kbp s Lambda DNA), vhodné pro amplifikaci DNA z širokého spektra (i komplexních) templátů
  • 5’ → 3’ polymerační aktivita včetně 5’-flap endonukleázové aktivity
  • Generuje 3’dA adeninový převis (1 nukleotid na 3’ konci), využitelný pro účely TA-klonování