Hot Start verze termostabilní rekombinantní DNA polymerázy pro PCR z bakterií Thermus aquaticus či Pyrococcus furiosus

  • - Vysoká specifita amplifikace bez tvorby nežádoucích vedlejších produktů
  • Hot start verze obsahuje protilátky inhibující DNA polymerázu. Pro aktivaci DNA polymerázy je nutná počáteční denaturační reakce, při které dochází k uvolnění protilátek
  • Doporučeno zejména pro všechny "Taq-based" protokoly, v nichž je zapotřebí specifická amplifikace
  • Amplifikace až 3 kbp dlouhých PCR produktů (až 5 kbp s Lambda DNA), vhodné pro amplifikaci DNA z genomických, virových či plazmidových templátů
  • 5’ → 3’ polymerační aktivita včetně 5’-flap endonukleázové aktivity
  • Generuje 3’dA adeninový převis (1 nukleotid na 3’ konci), využitelný pro účely TA-klonování
  • Dodáváno včetně 2 reakčních pufrů, z nichž jeden je specificky vyvinutý pro následné přímé nanášení PCR produktů na gel (přidané barvivo)