Jednorázové kapiláry pro odměřování mikro objemů, bez rysky

  • Neheparizované
  • Barevně označený dávkovací uzávěr pro snadné vyjmutí