Výběr

Katalog

Normanaly a odměrné roztoky

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

Normanal BROMID DRASELNÝ
KBr
Normanal BROMIČNAN DRASELNÝ
KBrO3
Normanal DICHROMAN DRASELNÝ
K2Cr2O7
Normanal DUSIČNAN OLOVNATÝ
Pb(NO3)2
Normanal DUSIČNAN RTUŤNATÝ
Hg(NO3)2
Normanal DUSIČNAN STŘÍBRNÝ
AgNO3
Normanal HYDROXID DRASELNÝ
KOH
Normanal HYDROXID SODNÝ
NaOH
Normanal CHELATON III
dihydrát disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2
C10H14N2Na2O8 · 2 H2O
Normanal CHLORID BARNATÝ
BaCl2
Normanal CHLORID DRASELNÝ
Normanal CHLORID SODNÝ
NaCl
Normanal JODIČNAN DRASELNÝ
KIO3
Normanal KYSELINA DUSIČNÁ
HNO3
Normanal KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ
HCl
Normanal KYSELINA SÍROVÁ
H2SO4
Normanal KYSELINA ŠŤAVELOVÁ
kyselina ethandiová, kyselina oxalová
C2H2O4
Normanal MANGANISTAN DRASELNÝ
KMnO4
Normanal SÍRAN AMONNO-ŽELEZNATÝ
(NH4)2Fe(SO4)2
Normanal SÍRAN HOŘEČNATÝ
MgSO4
Normanal THIOKYANATAN AMONNÝ
NH4SCN
Normanal THIOSÍRAN SODNÝ
Na2S2O3
Odměrný roztok AMONIAK
NH3 · H2O
Odměrný roztok BENZETHONIUM CHLORID
Hyamin 1622
Odměrný roztok BROMID-BROMIČNANOVÝ
Odměrný roztok DICHROMAN DRASELNÝ
Dle DIN 38409 části H41 a H43
K2Cr2O7
Odměrný roztok DUSIČNAN DRASELNÝ
Odměrný roztok DUSIČNAN RTUŤNATÝ
Hg(NO3)2
Odměrný roztok DUSIČNAN STŘÍBRNÝ
AgNO3
Odměrný roztok HYDROXID BARNATÝ
Ba(OH)2
Odměrný roztok HYDROXID DRASELNÝ
KOH
Odměrný roztok HYDROXID SODNÝ
NaOH
Odměrný roztok CHELATON III
disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové, EDTA Na2
C10H14N2Na2O8 · 2 H2O
Odměrný roztok CHELATON IV
CDTA, kyselina 1,2-diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová, komplexon IV
C14H22N2O8
Odměrný roztok CHLORID BARNATÝ
BaCl2
Odměrný roztok CHLORID DRASELNÝ
HCl
Odměrný roztok CHLORID SODNÝ
NaCl
Odměrný roztok CHLORID ZINEČNATÝ
ZnCl2
Odměrný roztok CHLORISTAN BARNATÝ
Ba(ClO4)2
Odměrný roztok JÓD
I2
Odměrný roztok JODIČNAN DRASELNÝ
KIO3
Odměrný roztok JODID-JODIČNANOVÝ
Odměrný roztok KYSELINA DUSIČNÁ
HNO3
Odměrný roztok KYSELINA CHLORISTÁ
v ledové kyselině octové
HClO4
Odměrný roztok KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ
HCl
Odměrný roztok KYSELINA OCTOVÁ
CH3COOH
Odměrný roztok KYSELINA o-FOSFOREČNÁ
H3PO4
Odměrný roztok KYSELINA SÍROVÁ
H2SO4
Odměrný roztok KYSELINA ŠŤAVELOVÁ
(COOH)2
Odměrný roztok MANGANISTAN DRASELNÝ
KMnO4
Odměrný roztok OCTAN SODNÝ
v kyselině octové
CH3COONa
Odměrný roztok SÍRAN AMONNO-ŽELEZNATÝ
Dle DIN 38409 část H41
(NH4)2Fe(SO4)2
Odměrný roztok SÍRAN CERIČITÝ
Ce(SO4)2
Odměrný roztok SÍRAN HOŘEČNATÝ
MgSO4
Odměrný roztok SÍRAN MĚĎNATÝ
CuSO4
Odměrný roztok SÍRAN ZINEČNATÝ
ZnSO4
Odměrný roztok THIOKYANATAN AMONNÝ
NH4SCN
Odměrný roztok THIOKYANATAN DRASELNÝ
KSCN
Odměrný roztok THIOSÍRAN SODNÝ
Na2S2O3
Odměrný roztok UHLIČITAN SODNÝ
Na2CO3
Odměrný roztok Wijsův
odměrný roztok chloridu jodného v kyselině octové dle Wijse, ke stanovení jodového čísla
ICl