Výběr

Katalog

Syntéza peptidů

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

BOC-L-ASPARAGIN
N-(terc-butoxykarbonyl)-L-asparagin
C9H16N2O5
BOC-L-FENYLALANIN
N-(terc-butoxykarbonyl)-L-fenylalanin
C14H19NO4
BOC-GLYCIN
N-(terc-butoxykarbonyl)-glycin
C7H13NO4
BOC-L-ISOLEUCIN HEMIHYDRÁT
N-(terc-butoxykarbonyl)-L-isoleucin
C11H21NO4 · 1/2 H2O
BOC-L-LEUCIN MONOHYDRÁT
N-(terc-butoxykarbonyl)-L-leucin
C11H21NO4 · H2O
BOC-L-PROLIN
N-(terc-butoxykarbonyl)-L-prolin
C10H17NO4
BOC-L-TRYPTOFAN
N-(terc-butoxykarbonyl)-L-tryptofan
C16H20N2O4
BOC-L-VALIN
N-(terc-butoxykarbonyl)-L-valin
C10H19NO4
N,N-DIISOPROPYLETHYLAMIN
DIPEA, hunigova báze
C8H19N
FENYLISOTHIOKYANÁT
C7H5NS
FMOC-L-ALANIN MONOHYDRÁT
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-alanin monohydrát
C18H17NO4 · H2O
FMOC-L-ARGININ  Akční cena
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-arginin
C21H24N4O4
FMOC-L-ASPARAGIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-asparagin
C19H18N2O5
FMOC-L-FENYLALANIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-fenylalanin
C24H21NO4
FMOC-L-GLUTAMIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-glutamin
C20H20N2O5
FMOC-GLYCIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-glycin
C17H15NO4
FMOC-L-ISOLEUCIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-isoleucin
C21H23NO4
FMOC-L-LEUCIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-leucin
C21H23NO4
FMOC-L-LYSIN  Akční cena
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-lysin
C21H24N2O4
FMOC-L-METHIONIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-methionin
C20H21NO4S
FMOC-L-PROLIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-prolin
C20H21NO4
FMOC-L-SERIN MONOHYDRÁT
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-serin monohydrát
C18H19NO6 · H2O
FMOC-L-TRYPTOFAN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-tryptofan
C26H22N2O4
FMOC-L-TYROSIN  Akční cena
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-tyrosin
C24H21NO5
FMOC-L-VALIN
N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-valin
C20H21NO4
1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYLALKOHOL
HFIPA, HFIP, hexafluoro-2-propanol
C3H2F6O
MORFOLIN
1-oxa-4-azacyklohexan, 1,4-oxazinan, tetrahydro-1,4-oxazin
C4H9NO