Pro izolaci genomové DNA z čerstvých nebo mražených vzorků krve

  • Rychlá, jednoduchá a efektivní izolace pomocí kolonek (doba izolace cca 25 minut; včetně lytického procesu)
  • Výsledná koncentrace až 30 µg gDNA z 400 µl krve.
  • Pro dosažení optimálních výsledků jsou k dispozici dva protokoly, závislé na odlišném množství vzorku
  • Izolovaná gDNA neobsahuje EDTA, RNA nebo proteiny a může být přímo použitá pro všechny standardní následné aplikace (restrikční štěpení, PCR,...)