Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií

  • Eluční objem 30-80 µl
  • Speciálně navržený lyzační pufr, který inaktivuje endogenní RNázy
  • Výsledná koncentrace až 100 µg RNA, závisí na typu vzorku
  • Použití DNázy není potřeba, protože kit obsahuje speciální kolonku, na kterou se navazuje pouze DNA
  • Rychlá, jednoduchá a efektivní izolace pomocí kolonek (doba izolace cca 15-40 minut)