Varné autoklávovatelné mikrozkumavky se stupnicí, připojeným víčkem a velkou plochou pro označení vzorku

  • Bez detekovatelných RNáz, DNáz, DNA, inhibitorů PCR, pyrogenů
  • Uzávěr je odolný vůči teplotě varu
  • Vyznačená stupnice po 100 μl