Reaktor pro rychlé stanovení oxidační stability látek metodou indukční periody

 • Umožňuje porovnat oxidační stabilitu výchozích surovin, např. rostlinných olejů různého botanického původu, i konečných produktů
 • Výsledky analýz umožňují odhadovat dobu skladovatelnosti, hledat optimální složení produktu, posoudit účinnost antioxidantů nebo vhodnost balení
 • Indukční perioda (IP) určuje čas do začátku oxidačních reakcí, umožňuje tak stanovit náchylnosti látek k oxidační degradaci
 • Přístroj měří absolutní změnu tlaku uvnitř komory, která odpovídá spotřebě kyslíku během oxidace vzorku, a automaticky vypočítá hodnotu IP
 • OXITEST urychluje proces oxidace díky možnosti nastavit vyšší hodnoty teploty a tlaku kyslíku v reakční komoře
 • Metoda je vhodná pro různé typy pevných, polotuhých i kapalných vzorků potravinářských, kosmetických a petrochemických výrobků
 • Pro stanovení lze použít celý vzorek bez jakékoliv úpravy, analýza nevyžaduje předchozí oddělení tuků
 • USB interface pro přenos naměřených dat do PC nebo na tiskárnu, až čtyři přístroje mohou být přijeny k jednomu PC
 • Dvě samostatné titanové reakční komory umožňují současnou analýzu dvou vzorků
 • OXITEST metoda nevyžaduje nákladné a životnímu prostředí nebezpečné reagencie
 • Automatický, programovatelný proces založený na ASTM D942 metodě s uživatelsky příjemmným rozhraním
 • OXITEST metoda je jako "AOCS (American Oil Chemist’s Society) International Standard Procedure Cd 12c-16" zařazena mezi standardní analytické techniky pro stanovení oxidační stability potravin, tuků a olejů