Ropná frakce uhlovodíků C11-C14.

CAS: 64742-48-9 nebo 64742-47-8