SEVEROCHEMA

Technické kapaliny: aceton, benzín, ethylalkohol, petrolej

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec patří mezi významné výrobce chemických produktů v České republice. Výrobní portfolio zahrnuje technické kapaliny, ředidla, nejrůznější čisticí prostředky a další.