Nesterilní hydrofilní membrány z nitrátu celulózy pro filtraci vodných roztoků

  • Autoklávovatelné filtry se střední vazbou pro proteiny
  • Maximální teplota při které lze filtry autoklávovat je 121 °C