Nesterilní hydrofilní membrány z regenerované celulózy odolné vůči většině organických rozpouštěde

  • Univerzální membrány se slabou vazbou proteinů a dobrou cemickou odolností
  • Pro filtraci směsí rozpouštědel, ultrafiltraci a odplynění standardních vodných a organických rozpouštědel pro HPLC