Lysogeny Broth média s agarem a s přídavkem antibiotik pro selektivní kultivaci rekombinantní E. coli

  • Na výběr jsou média s různou koncentrací antibiotik a s nízkým či vysokým podílem solí (dle Lennoxe či Lurii/Millera)
  • Předpřipravená média šetří čas, navíc je možné je skladovat při 20 °C
  • Standardní média pro molekulární biologii, s agarem, obohacená o antibiotika Ampicillin, Kanamycin či Chloramphenicol