Univerzální skenovací "diode-array" spektrofotometr pro UV/VIS oblast určený pro "Life Science" aplikace

  • Naprogramované metody pro analýzu DNA, RNA, bílkovin a stanovení hustoty buněčné suspenze
  • Rychlé skenovaní v celém vlnovém rozsahu během 3 vteřin
  • Standardní měření absorbance a % transmitance, koncentrace pomocí standardu nebo faktoru
  • Automatická kalibrační křivka pro 1 až 6 standardů
  • Kinetika s možností měření až při třech vlnových délkách současně
  • Barevný 4" dotykový displej pro snadné ovládání, umožňuje zobrazit celé spektrum, nebo průběh kinetického měření
  • Vestavěný stojánek na kyvety v krytu spektrofotometru pro pohodlné odkládání vzorků
  • Kompatibilní s držáky pro ultra-mikro, semi-mikro, mikro a makro kyvety řady 72
  • Spektrofotometr s TrayCell kyvetou umožňuje měřit ultramikro objemy (0,7-5 μl) vzorků