Prodloužené špičky pro bezproblémovou manipulaci se vzorky ve zkumavkách

  • Snadno dosáhnou na dno 12 x 75 mm zkumavky bez rizika, že se kónus pipety dotkne vnitřní stěny zkumavky
  • Stupnice 10, 50, 100, 150 a 200 µl pro rychlou kontrolu správnosti pipetovaného objemu
  • Vysoce hydrofobní vnitřní povrch špiček pro minimalizaci ztrát pipetovaného vzorku
  • K dispozici i špičky s inertním hydrofobním filtrem pro zabránění vzniku aerosolu a vzájemné kontaminaci
  • Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA a PCR inhibitorů, sterilní verze také pyrogen-free
  • Balení v robustních krabičkách po 96 ks má jednou rukou snadno otevíratelné víčko