Teploměry s infra-sondou a laserovým paprskem

  • Scantemp ST 410 a ST 450 - laserový paprsek pro označení místa měření infra-sondou
  • Scantemp ST 490 - zdvojený laserový paprsek pro vymezení skutečné velikosti měřené plochy
  • Scantemp ST 450 a ST 490 s možností připojit imerzní sondu
  • Přepínání °C/°F, paměť pro maximální naměřenou teplotu
  • Modely ST 450 a ST 490 navíc s pamětí pro minimální hodnotu, pro rozdíly mezi naměřenými hodnotami a pro průměr
  • Optický a akustický alarm při překočení nastavené teploty - pouze modely ST 450 a ST 490