Standardní skleněné desky pro tenkovrstvou chromatografii

  • Desky UV 254 a UV254+366 s fluorescenčním indikátorem
  • Silikagel porozita 60 A, tloušťka vrstvy 250 µm