Profesionální ultrazvukové lázně s vysokým výkonem

  • Digitální LED displej pro nastavení času, teploty a frekvence
  • Regulace výkonu, dvě frekvence, možnost nastavení automatického přepínání frekvencí
  • Normální funkce pro běžné laboratorní aplikace (míchání, rozpouštění a dispergování)
  • Funkce pulsního zvýšení maximálního čisticího výkonu o 20 %
  • Funkce "SWEEP" pro dosažení optimální distribuce ultrazvukových vln modulací jejich frekvence
  • Funkce "DEGAS" pro rychlé odplynění HPLC roztoků
  • Směrově nastavitelný výtokový kohout s ovládáním na boku lázně
  • Automatické vypnutí lázně při překročení teploty (90°C ) nebo po 12 hodinách kontinuálního provozu