Pufr v tabletách (200 ml/tableta) pro DNA a RNA hybridizaci

  • Předvážené tablety pro rychlou a snadnou přípravu roztoku SSPE pro Southern- i Northern hybridizaci
  • Vhodný také k promývání během Microarray technik
  • Roztok 1× SSPE se připraví rozpuštěním 1 tablety v 200 ml vysoce čisté vody
  • Velmi dobře využitelný v imunocytochemii a pro buněčnou suspenzi před FACS analýzou
  • Připravený roztok je možné sterilizovat filtrací (0,22 µm)