Vysoce účinný a rychle působící jemný granulát pro pohlcování olejů

  • Určený pro absorpci: olejů, odpadních olejů, maziv, paliv, barev a laků a dalších nepolárních látek na pevném povrchu
  • Nepoužívat v kombinaci s kyselinami a oxidanty
  • Na bázi hydrátu křemičitanu vápenatého