Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29:1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

  • Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů < 30 kD, oligonukleotidů DNA a pro long-run DNA sekvenování