Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19:1) pro přípravu elektroforetických gelů

  • Optimální roztok pro separaci malých DNA fragmentů, manuální sekvenování a automatické sekvenátory