alizarin-3-methyliminodioctová kyselina, alizarin fluorine blue
k detekci fluoridů

CAS: 3952-78-1 Vzorec: C19H15NO8 · 2H2O