triammonná sůl aurintrikarboxylové kyseliny, ATA-NH4
pro stanovení Al, Ca, FeIII, Mg

CAS: 569-58-4 Vzorec: C22H23N3O9