z mladých stonků ananasu (Bromeliaceae)

CAS: 9001-00-7

  • Enzym získaný z rostlin čeledi Bromeliaceae
  • Vysoce aktivní thiolová proteáza (nespecifická cysteinová proteáza)
  • Při pH 4 - 9 degraduje hemoglobin, lepek, kolagen, globulin, kasein a želatinu
  • Přednostní štěpení peptidické vazby v blízkosti lysinu, tyrosinu, alaninu a glycinu
  • Bromelain je aktivován cysteinem, bisulfitovými solemi, NaCN, Na2S, H2S a benzoátem
  • Po navázání na substrát se dramaticky zvyšuje pH stabilita bromelainu (optimální pH závisí na typu substrátu a parametrech reakce)