Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: BrO3-

  • Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
  • Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
  • Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
  • Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
  • "Traceable to SRM from NIST."