Pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin při ultra-centrifugaci

CAS: 7647-17-8 Vzorec: CsCl

  • Činidlo pro centrifugaci v hustotním gradientu
  • Varianta "p.a." je vysoce čistá, vhodná pro izolaci DNA, která se následně použije při hybridizaci či enzymatických reakcích
  • Varianta "extra čistý" je levnější alternativou p.a., ideální pro aplikace, které nevyžadují stoprocentní čistotu