Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: ddATP, ddTTP, ddGTP a ddCTP o koncentraci 10 mM/dNTP