z bramborového škrobu

CAS: 9004-53-9 Vzorec: (C6H10O5)n · x H2O