Želírovací látka pro mikrobiologická kultivační média
GELRITE® je vysoce čistý, přírodní heteropolysacharid tvořící stabilní agaru podobné gely při vystavení rozpustným solím. Spotřeba je při srovnání s agarem poloviční.

CAS: 71010-52-1

  • Velká konzistence vlastností mezi šaržemi
  • Tvoří velmi čiré gely
  • Kratší doba tvorby gelu ve srovnání s agary
  • Stabilní při vyšších teplotách, tudíž vhodný pro termofilní organizmy, a opakovatelně autoklávovatelný
  • Je netoxický a není kontaminován toxiny (jako např. fenoly v agaru)
  • Chemicky inertní vůči většině aditiv
  • Rezistentní vůči enzymatické degradaci
  • Ekonomický na používání